Vad är cirkulär ekonomi?

Den cirkulära ekonomin syftar till att minska avfall och användningen av nya resurser. Världens resurser håller inte en oändlighet och därför behöver marknaden omdefinieras och cirkulär ekonomi är en del av det.

Läs Mer

Företags affärsmodeller förändras och nya företag utmanar de traditionella affärsmodellerna. Företag som använder just cirkulär ekonomi bygger sin företagsmodell följande: Skapa, använda och återanvända.

Skillnad på linjär och cirkulär ekonomi?

Den linjära ekonomin är den vi idag använder mest. Den går i en rak linje  Ta, skapa, använda och kassera. Den cirkulära ekonomin bygger på som vi tidigare nämnt  Skapa, använda och återanvända.

Cirkulär ekonomi – företag

En marknadsundersökning som genomfördes 2018 visade att enbart en tredjedel av de största börsbolagen i Sverige arbetar med cirkulär ekonomi. Bolagen som inte jobbade med cirkulär ekonomi angav olika anledningar till varför de valt bort det. Anledningar som exempelvis tillgång till återvunnet material, bristande affärsmodeller och låg kunskap kring cirkulär ekonomi beskrevs.

Här listar vi företag som tagit stora steg inom cirkulär ekonomi och har som mål att arbeta mer hållbart:

Teknikföretagen.se släppte i slutet av 2018 en rapport om dessa företag och skriver mer ingående om exakt hur de valt att arbeta med cirkulär ekonomi.