Grön skatteväxling och rättvist miljöutrymme

Vad är grön skatteväxling? Grön skatteväxling är en politisk åtgärd och innebär att produkter som klassas som miljöfarliga beskattas hårdare. Ett tydligt exempel är den höjda skatten som införts på plastpåsar. Grön skatteväxling klassas som ett ekonomiskt styrmedel.

Grön skatteväxling är ett verktyg som använts för att förbättra den rådande miljöpolitiken. När skatten på miljöfarliga produkter höjs öppnas möjligheten upp för att sänka skatterna på jobb, företagande och investeringar.

Grön skatteväxling – nackdelar

Trots att grundidén med grön skatteväxling är god finns det flera ekonomiprofessorer som avvisar modellen. Orättvist mot glesbygden. Skatterna höjs på villaolja och bensin eftersom det klassas som miljöfarliga produkter. Då det är kallare i norr och personer i glesbygd ofta kör längre sträckor kan det blir en ojämn fördelning på skatterna. Detta är en största uttalade nackdelen mot grön skatteväxling.

Rättvist miljöutrymme

Ett rättvist miljöutrymme innebär de resurser ett lands befolkning kan använda utan att andra befolkningar får mindre resurser eller att miljön förstörs. Det rättvisa miljöutrymmet vill visa på hur fördelningen på världens resurser kan se ut för att det ska bli jämlikt världen över. Organisationen Jordens vänner har gett ut en rapport kring hur man arbetar för ett rättvist miljöutrymme. Rapporten beskriver koncept med anknytning till rättvist miljöutrymme, det saknade miljömålet och mycket mer.