Grön ekonomi

Vad är grön ekonomi? Grön ekonomi är en ekonomisk modell som grundas på att man arbetar med hållbar utveckling samt ekologisk utveckling. Denna modell lanserades år 2008 av FN. Tanken är att modellen ska hjälpa företag och länder att minska användningen av naturresurser, arbeta mer med återvinning samt minsta mängden avfall.

Det finns två termer inom grön ekonomi som kan röra ihop begreppet lite.

Miljöekonomi

Miljöekonomi arbetar utifrån de traditionella nationalekonomiska modellerna och tar hänsyn till effekter som är externa. Exempel på externa effekter inom miljöekonomi är miljöförstöring.

Ekologisk ekonomi

Den ekologiska ekonomin är en så kallad tvärvetenskap och uppkom på 80-talet. Den uppkom som en reaktion på de brister man upplevde fanns inom den neoklassiska teorin.

Man skiljer även på en miljöekonom och en ekologisk ekonom.

Miljöekonom

En miljöekonom är en expert på att arbeta med ekonomi ihop med miljöfrågor. Miljöekonomer arbetar både på företag, olika myndigheter och organisationer. Miljöekonomer brukar även sägas ha en svag hållbarhetsdefinition.

Ekologisk ekonom

En ekologisk ekonom sägs ha en stark definition av hållbarhet. Ekologiska ekonomer arbetar även för att ekonomi och natur på var sitt sätt ska vara hållbara utan att kompromissa varandra.

Grön ekonomi går hand i hand med begreppet cirkulär ekonomi. Vi besvarar frågan Vad är cirkulär ekonomi djupare.