Grön energi

Grön energi är ett samlingsnamn för energi från sol, vind, vatten och biobränsle. Målet med grön energi är att världens energiförbrukning inte ska ha samma negativa påverkan på vår jord.

Läs Mer

Solenergi

Energi som utvinns från solens strålar kallas solenergi. Solenergi delas upp i solel och solkraft. Solel är den el personer själva utvinner med hjälp av solceller medan solkraft är den el som personer köper av elbolagen. En stor fördel med solenergi är att energin är förnybar.

Vindkraft

Vindkraft utvinns ur vinden. För att utvinna energin används vindkraftverk. När vinden får tag på bladen i vindkraftverken drar en generator igång inuti vindkraftverket som omvandlar rörelseenergin till el.

Vattenkraft

Denna typ av energi utvinns ur vatten som strömmar. Strömmar som används kan finnas i tidvattensströmmar, vattendrag och även konstgjorda strömmar.

Biobränsle

Biobränsle är bränslen som tillverkas av organiska material. Organiska material är exempelvis växter, restprodukter från reningsverk eller slaktavfall. Biobränslen kan vara i olika former, biogas, flytande eller fast.