Välkomna till LO grön ekonomi

Hos oss på LO grön ekonomi kan du läsa om grön ekonomi och grön energi! Vi strävar efter ett mer hållbart samhälle för att vår planet ska bevaras så länge som möjligt. Inom dessa två begrepp arbetar utbildade ekonomer. Hos oss kan du även hitta och söka lediga ekonomijobb, oavsett om du är i början av din karriär eller mitt uppe i den har vi mängder av bra tips för dig. Detta och mycket mer kan du läsa om hos oss, som exempelvis:

5 tips till en hållbar vardag!

1. Källsortera ordentligt och kontinuerligt.

2. Handla mer ekologisk mat och second hand.

3. Undvik onödig bilkörning. Åk kollektivt eller samåk med kollegor.

4. Använd återanvändbara påsar – slopa plast!

5. Ät mer vegetariskt.

Hållbar rekrytering

Hållbar rekrytering handlar inte bara om att hitta rätt person för jobbet, utan också om att säkerställa att rekryteringsprocessen är rättvis, inkluderande och miljövänlig. Men hur relaterar detta till ekonomi?

Ekonomiska besparingar

På lång sikt kan hållbar rekrytering leda till ekonomiska besparingar för företaget. Genom att anställa rätt person från början minskar risken för snabb personalomsättning, vilket kan vara kostsamt i form av ny rekrytering, utbildning och förlorad produktivitet. Dessutom kan en inkluderande rekryteringsprocess locka en bredare talangpool, vilket ökar chansen att hitta den bästa kandidaten för jobbet.

Varumärkesstärkande

Hållbar rekrytering kan också bidra till företagets varumärkesimage. I dagens samhälle är konsumenter och investerare alltmer medvetna om företags sociala och miljömässiga ansvar. Ett företag som kan visa upp en hållbar rekryteringsprocess kan därför dra nytta av ökad kundlojalitet och investerarintresse, vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning och vinst.

Ekonomiska fördelar

Dessutom kan hållbar rekrytering även ha direkta ekonomiska fördelar i form av statliga incitament eller skattelättnader. Många regeringar runt om i världen uppmuntrar nu företag att anta hållbara affärspraktiker, inklusive hållbar rekrytering, genom olika ekonomiska incitament.

Lyckas med rekryteringen

När det kommer till specifika roller som att rekrytera CFO, controller och andra positioner inom finans, blir hållbar rekrytering ännu mer avgörande. Dessa nyckelpositioner spelar en central roll i att styra företagets ekonomiska kurs, och en felrekrytering kan ha omfattande konsekvenser för företagets ekonomiska hälsa. Rekrytering av controller eller CFO som är väl insatt i hållbarhetsfrågor kan inte bara hjälpa till att säkerställa företagets ekonomiska stabilitet, utan också driva initiativ som stöder företagets övergripande hållbarhetsmål.

Rekrytering inom bank och finans kräver en särskild uppmärksamhet på kandidatens tekniska kompetens, men även deras förståelse för hållbarhet och dess inverkan på ekonomiska beslut. Ett företag som prioriterar hållbar rekrytering inom finans kommer att dra nytta av ledare som kan balansera kortsiktiga ekonomiska mål med långsiktiga hållbarhetsmål, vilket skapar en stabil grund för företagets framtid.