Rekrytera inom finans

Att arbeta i finans och bankvärlden har en särskild dragningskraft och många ekonomer väljer att rikta in sig på den delen av arbetsmarknaden. Att hitta kandidater till en ledig tjänst är med andra ord inte särskilt svårt, men att hitta rätt kandidat är någonting helt annat. Av den anledningen finns det många rekryteringsbolag som specialiserat sig på att hjälpa företag och kandidater att hitta varandra. De har stor kunskap om branschen, om vad som efterfrågas och stora databaser med kandidater. Bara för att göra processen att rekrytera inom finans och bankvärlden så enkel som möjligt.

Bolag som rekryterar inom finans och bank

De flesta rekryteringsbolag som arbetar mot bankvärlden är breda i sina erbjudanden. De kan hitta kandidater för storbanker, nischbanker, internationella aktörer, investmentbolag och Private Equity-bolag. Men de flesta brukar ha en specialitet, en särskilt bra historik inom något område. Hitta det bolag som passar dig bäst.

Finance Recruitment

Finance Recruitment är ett rekryteringsbolag som hjälper till att rekrytera inom de flesta ekonomiområden men till stor del inom bank och finans. Genom åren har de hjälpt till att hitta rätt kompetens till internationella investmentbanker, Private Equity-bolag, fristående banker och konsultföretag i Sverige och London.

Newr

Newr är specialister på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans på alla nivåer inom ett bolag. De hittar rätt kandidater till företag på chefs-, specialist och linjerollersnivå. Newr rekryterar brett inom ekonomibranschen men har en viss tyngdpunkt mot finans och redovisning.

Sharp Recruitment

Sharp Recruitment är nischade på rekrytering och bemanning inom finans och bank i Stockholm. Sharp vill vara en leverantör av specialister och chefer inom finans- och juristbranschen och arbetar med utgångspunkt i kompetenser inte för olika branscher, därför finns den tydliga kopplingen mellan finans- och juristbranschen.

Vi hittar den främsta kompetensen för just dig och din organisation och rekryterar således inom bank och finans. För oss är kandidaterna minst lika viktigt som uppdraget de rekryteras till att utföra. Till skillnad från många andra bemanningsföretag arbetar vi på Sharp Recruitment kompetensnischat

Tänk på det här när du ska rekrytera

Att hitta rätt kandidat för en vakant plats behöver inte vara komplicerat. Det handlar till stor del om att vara tydlig med vad du letar efter. Ett rekryteringsbolag har stora kandidatbanker med hundratals personer med detaljerad information om alla. Ju mer specificerad du kan vara i din profil, desto lättare blir det för rekryteraren att matcha med rätt kandidat.

Gör en tydlig analys:

  • Hur ser behovet av kompetens ut? Tänk på att väga in hela organisationen.
  • Skriv en noggrann kravprofil – jämför med tidigare vakanser.
  • Ha en nära dialog med personen som rekryterar – förutsättningar kan förändras.
  • Involvera dig i processen.

Så kan en rekryteringsprocess ut

En rekryteringsprocess följer oftast samma monster, där det viktigaste inte är att det går fort utan att det är rätt person som matchas med jobbet. Rekrytering inom bank och finans är inget undantag.

Vanliga steg i en rekryteringsprocess:

  • Rekryteringsbolaget gör en behovsanalys
  • Ni arbetar fram en kravprofil
  • Annonsering och sökning i kandidatbanker
  • Presentation av potentiella kandidater
  • Intervjuer
  • Avtalsskrivning