Rekrytera ekonomichef

Chefsrekrytering är viktigt ur flera aspekter. Alla verksamheter behöver någon som leder arbetet men framförallt rätt person som gör det. En ekonomiavdelning är en komplex funktion som behöver fungera för att bolaget ska må bra. Då krävs det att det finns en ekonomichef på plats. Att rekrytera en ekonomichef kräver därför noggrannhet. Inte bara ur utbildning och kompetenssynpunkt utan också ifråga om att hitta en person som passar den arbetsgrupp som finns på plats.

Att ta hjälp av rekryteringsföretag i sökandet efter en ekonomichef är därför klokt. Den främsta anledningen är att rekryteringsbolag har stora nätverk och kandidatbanker och god överblick av vilka kompetenser som finns tillgängliga, men också vilka personer som passar till en viss typ av verksamhet.

Finance Recruitment har stor erfarenhet av att matcha ekonomichefer till rätt roller. De har en utarbetad process som bland annat innefattar färdighetstester, djupintervjuer och bakgrundskontroller. Det har visat sig framgångsrikt i det pussel det innebär att hitta rätt person till en chefstjänst.

Olika typer av ekonomichefer

Beroende på hur stor organisationen är kan det finnas fler olika chefsroller som faller under begreppet “ekonomichef”. CFO, Redovisningschef och Head of Business Controll är olika benämningar som alla innefattar ett stort ansvar för arbetet med ekonomin.

Gemensamt är att det handlar om att ha inte bara ansvar för strategi, utan även kontrollsystem och uppföljning.

Mer ansvar som brukar ingå i rollen som ekonomichef:

 • Resultatredovisning
 • Budgetarbete
 • Ekonomisk rådgivning
 • Skatter
 • Rapportering
 • Ledningsgruppsarbete
 • Personalansvar

En chef är nästan alltid en ledare

Innebörden av att vara chef i en organisation skiljer sig alltid beroende på företagskultur och ansvarsområden. De allra flesta chefer är både formella och informella ledare och det ställer olika krav på personliga egenskaper. Ledarskap går att ta sig an på många olika sätt utifrån förutsättningar, krav och modeller men vissa saker är återkommande när en chefsposition ska tillsättas, ekonomichefer är inget undantag.

Vanliga egenskaper som efterfrågas hos en chef/ledare:

 • God kommunikationsförmåga och tydlighet
 • Uppmuntrande och lyhörd
 • Ansvarstagande
 • Bra på att delegera
 • Lösningsorienterad
 • Bra på konflikthantering
 • Positiv
 • Strategisk förmåga