Rekrytera controller – Tänk på det här

Det går inte att överskatta betydelsen controllerfunktionen har på en ekonomiavdelning. Den är på många sätt bärande och sammanlänkande, inte bara på den egna avdelningen utan också i kontakten med andra delar av organisationen, särskilt säljavdelningen. Därför är det extra viktigt att vara noggrann i rekryteringen av controllertjänster. Det är lika mycket en fråga om kompetens men också att hitta rätt personlighet för din organisation.

Finance Recruitment är specialister på rekrytering inom ekonomi och har lång erfarenhet av att hitta rätt kandidater till olika funktioner på ekonomiavdelningar, särskilt olika controllertjänster. De har hundratals kandidater i sitt nätverk med olika kompetenser, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidat att rekrytera är kravprofilen du gör viktig. Ju spetsigare den är, desto lättare blir det att rekrytera,

För att lyckas med en kravprofil – tänk på det här:

 • Vilket kompetensbehov finns?
 • Hur kan rollen utvecklas från idag?
 • Vilka personliga egenskaper krävs för att lyckas i rollen?
 • Hur vill du att rollen ska utvecklas över tid?

Controller kan innebära olika roller

Controller är ett samlingsnamn för flera olika funktioner på en ekonomiavdelning. Det finns flera poäng med att specificera uppgifterna mer än så, särskilt när det ska rekryteras en ny person till en organisation. Då är det också extra viktigt att vara tydlig med vad rollen innebär, controllerfunktioner har olika betydelse på olika bolag.

Olika typer av controller

 • Financial Controller - fokus på redovisning och bokslut
 • Business/verksamhets Controller – tonvikt på ekonomisk analys, prognoser, planering och uppföljning
 • Project Controller – fokus på specifika projekt inom verksamheten
 • Group/koncern Controller – koncernfokus på styrning och uppföljning

Bra kompetens och egenskaper hos en controller

Alla organisationer är unika och behov skiljer sig alltid åt beroende på verksamhet och hur arbetsgruppen är sammansatt. Vad som är rätt kompetenser och egenskaper hos en controller är därför av naturliga skäl olika. Men det finns alltid saker som återkommer i annonser när en profil beskrivs. Bedöm själv om det passar in i din organisation.

Vanlig kravprofil för en controller:

 • Ekonomutbildning
 • Kunskap inom redovisning
 • Tydlighet och god kommunikationsförmåga
 • Uppmärksam på detaljer
 • Intresse för organisationsutveckling
 • Specialkunskaper inom programmering, datainsamling eller programvara
 • Språkkunskaper
 • Strategiskt kunnande