Om webbplatsen

Den här webbplatsen skapades ursprungligen 2002 då jag gav ut min bok Växa varsamt. Materialet på webbplatsen är till stor del hämtat från denna bok. Det ger en grundläggande introduktion till olika aspekter på Grön ekonomi och politik. Förteckningen över Teman i innehållsförteckningen ger en bra bild av vad som tas upp. Under varje tema behandlas i sin tur ett antal olika frågeställningar med anknytning till temat.

Då jag från hösten 2002 till hösten 2006 var anställd som politiskt sakkunnig på finansdepartementet hann jag inte uppdatera webbplatsen. När jag nu åter har en friare roll är det min ambition att successivt uppdatera och förnya webbplatsen med aktuellt material, till att börja med i anslutning till publiceringen av min nya politiska biografi Rödgrön reda - Regeringssamverkan 1998-2006.

Om du vill diskutera eller fråga mig om något av innehållet på webbplatsen, tveka inte att sända ett mail till lennartolsen@telia.com

Webbplatsen är senast uppdaterad 1 maj 2007.

 

Åter till startsidan