Vem är Lennart Olsen ?

Jag heter Lennart Olsen. Jag har lång erfarenhet från arbete inom näringsliv, kommunal verksamhet och i den politiska sfären, senast i fyra år som politiskt sakkunnig för Miljöpartiet på finansdepartementet. Jag har nu en friare roll och vill fortsätta att verka för ett samhälle i balans, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Min utgångspunkt är att dagens samhälle på många sätt inte är långsiktigt hållbart. Miljöproblemen ökar på många områden trots stora insatser att stävja dem. Vi lever ett allt mer hektiskt liv med ökad utbrändhet och utslagning, ibland undrar man till vilken nytta? Jag vill på allvar pröva möjligheten av ett samhälle i ett lugnare tempo där miljö, kortare arbetstid och internationell solidaritet prioriteras före ensidig konsumtionstillväxt.

Jag är inte ensam om den här inriktningen. Det finns en bred grön rörelse, både politiskt och i andra former, som arbetar med samma mål. Men jag har ofta saknat en mer seriös forskning och debatt om framför allt de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant grönt samhälle. Ibland har jag upplevt gröna förslag på det ekonomiska området som ganska famlande och  inte särskilt realistiska, och här hoppas jag kunna bidra till en utveckling.

Målet för mig är att utnyttja mina tidigare erfarenheter till att utveckla och sprida kunskaper och idéer kring grön ekonomi och politik på ett professionellt sätt. Min bok Växa varsamt och den här webb-platsen, båda tillskapade 2002, är två bidrag i den riktningen. I maj 2007 har jag utkommit med en politisk biografi om det rödgröna samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, med titeln "Rödgrön reda. Regeringssamverkan 1998-2006".

Jag medverkar gärna i seminarier, utbildningar och konferenser om Grön ekonomi och politik och om det rödgröna samarbetet.

Kontakta mig:
Tel: 08-59032921
Mail: lennartolsen@telia.com
Post: Harva gård 3, 19491 Upplands Väsby

Mer om mig

Jag är född 1943 och har bott hela mitt liv i Stockholmstrakten. Nu bor jag på en gård utanför Upplands Väsby tillsammans med min fru Yvonne. Vi har två utflugna barn och två barnbarn. Mina hobbies är bland annat trädgårdsodling och schackspel.

Jag utbildade mig tidigt till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Mina yrkeserfarenheter ser i korthet ut så här:

Jag har alltid varit samhällsengagerad och på olika sätt velat arbeta med frågor om hur vi skall kunna utveckla ett samhälle som är långsiktigt hållbart - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Politiskt var jag under 70- och 80-talen aktiv socialdemokratisk kommun- och landstingspolitiker, bland annat ordförande i skolstyrelse, socialnämnd och kommundelsnämnd. 1988 bytte jag parti och blev medlem i Miljöpartiet för vilket jag har och har haft ett flertal kommunala uppdrag.. I två perioder arbetade jag som ekonom på miljöpartiets riksdagskansli, senast fram till hösten 2000. Efter två år som fristående konsult var jag mellan 2002 och 2006 politiskt sakkunnig för Miljöpartiet på finansdepartementet där jag ansvarade för ekonomisk politisk, budget och skatter. Jag är den ende, från något parti, som deltog i samtliga femton budgetförhandlingar mellan s, v och mp under det rödgröna samarbetet 1998-2006.

Åter till startsidan