Grön ekonomi och politik

Välkommen till Lennart Olsens hemsida

Den här webbplatsen vänder sig till dig som är intresserad av hur vi skall kunna forma ett långsiktigt hållbart samhälle - ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett samhälle där miljö, ett lugnare tempo och internationell solidaritet är viktigare än ensidig konsumtionstillväxt i de rika länderna. Men som ändå har en god välfärd och kan fungera ekonomiskt.

Läs mer om vad du kan få ut av den här webbplatsen.

Läs mer om / kontakta  Lennart Olsen


Nu kommer den första boken om det rödgröna samarbetet !

Rödgrön reda - regeringssamverkan 1998-2006

Mellan 1998 och 2006 regerades Sverige av Socialdemokraterna i ett organiserat samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, internt ofta kallat Svamp. I denna biografi ger jag en initierad bild av den rödgröna samverkan från en miljöpartists perspektiv. Vad var det som hände och varför? Vilka var aktörerna och hur agerade de? Vilka resultat uppnåddes och vad misslyckades? Hur fungerade denna unika styrelseform i praktiken? Hur kan erfarenheterna användas för en fortsatt grön omställning, som nu framstår som mer angelägen än någonsin?

Rödgrön reda är en politisk biografi, en saklig, analytisk och personlig skildring av en nyss avslutad men viktig epok i Sveriges politiska historia. Utkommer i början av maj 2007 på Hjalmarson & Högberg förlag. 368 sidor.

Kan köpas i bokhandel eller på nätbokhandel, t.ex. www.bokus.se eller www.adlibris.se. Sök på Rödgrön reda

Läs förordet


VÄXA VARSAMT

Hög ekonomisk tillväxt är vår tids mantra. Men följden är ofta en ökad tidspress, stress och utslagning. Och ökade påfrestningar på miljön när den materiella konsumtionen stiger. Är tillväxten värd priset?

I Växa varsamt från 2002 ställs och analyseras den frågan – obekväm i den etablerade ekonomisk-politiska debatten. 

Boken är en ekonomisk studie med gröna förtecken, en läro- såväl som debattbok. Den tar upp frågor om sambandet mellan tillväxt och miljö, skatteväxling, arbetstidsförkortning, grundtrygghet och nya möjligheter att organisera och finansiera vår gemensamma välfärd.

Läs mer

 


 

 

 

Denna sajt ingår i NetRing Svensk politik

[ Previous 5 | Previous | Next | Next 5 ]
[ Random | List