Växa varsamt -

nya vägar till ett hållbart samhälle

Sambandet eller konflikten mellan miljö och ekonomisk tillväxt har debatterats i många år. I Växa varsamt redovisas vitt skilda infallsvinklar på frågan alltifrån statliga långtidsutredningar till Jordens Vänners studie om ett Rättvist miljöutrymme. Författarens slutsats är att naturresurseffektivisering och ny miljöteknik ofta inte håller jämna steg med den ökade miljöpåverkan som följer av konsumtionstillväxten.

För att klara miljön i framtiden behövs därför både en snabbare takt i miljöteknikutvecklingen men också en långsammare konsumtionstillväxt i de rika länderna. I boken görs en bred genomgång av olika verktyg för miljöpolitiken med särskild betoning på den gröna skatteväxlingen.

Också av andra skäl är det önskvärt med ett samhälle i ett lugnare tempo. Det är nödvändigt för att minska den stress och utslagning som alltmer breder ut sig och åter sätta fokus på livskvalité som främsta mål för politiken i stället för ensidig konsumtionstillväxt. En sådan utveckling främjas av att en större del av framtida standardstegringar tas ut som kortare arbetstid i stället för högre lön. Arbetstidsförkortning i teori och praktik analyseras ingående.

Men det finns ett stort problem med en sådan politik. Skattebaserna urholkas av färre timmar i arbetsutbudet och den offentliga sektorns inkomster minskar i ett läge som ändå kommer att bli svårt till följd av den demografiska utvecklingen. Det kräver nya visioner för vår gemensamma välfärd.

Två möjliga utvecklingar beskrivs och diskuteras ingående i boken. En övergång från inkomsttrygghet till generell grundtrygghet i offentliga försäkringar, kompletterat med privata försäkringar för guldkanten i tillvaron. Och en komplettering av dagens professionella och skattefinansierade offentliga verksamheter med två nya ben: ökade marknadsinslag och att människor oavlönat bidrar med ökade arbetsinsatser för den gemensamma välfärden.

Växa varsamt kan köpas i alla välsorterade bokhandlar. Ca-pris 250-260 kronor. Den kan också beställas direkt från förlagets distributionscentral för 190 kronor plus frakt (ca 25 kronor). Vid köp av minst fem exemplar är priset 170 kronor plus frakt. Skicka ett mail till info@hohforlag.se. Ange bokens titel, antal ex, ditt namn och fullständig postadress.

Se innehållsförteckningen

Se förordet

Åter till startsidan