Lennart Olsen: VÄXA VARSAMT - Nya vägar till en hållbar utveckling

Innehåll

1 Inledning

2 Ekologiskt hållbar utveckling
Miljöjusterad nettonationalprodukt – långtidsutredningen
Rättvis miljöutrymme – Jordens vänner
Miljö och tillväxt – resurseffektivitetsutredningen
Miljömål – regeringens  proposition
Diskussion och slutsatser

3 Miljöpolitikens verktyg
Information
Lagstiftning
Ekonomiska styrmedel
Möjligheter och problem

4 Grön skatteväxling
Bakgrund
Mål
Invändningar och svar
30 miljarder på tio år – ett räkneexempel
Höjda skatter på energi
Den andra sidan av skatteväxlingen
Slutord

5 Lågtillväxt – möjligheter och problem
Varför växer ekonomin?
Utvecklingen till 2015 - Långtidsutredningens basscenario
Vart leder lågtillväxt?
Lågtillväxt – hur påverkas miljö och konkurrenskraft?

6 Kortare arbetstid – teori och praktik
Bakgrund
Hur påverkas arbetsutbudet
Hur påverkas produktiviteten?
Hur påverkas BNP och tillväxttakt?
Hur kan kortare arbetstid genomföras?
Slutsatser

7 Välfärdens finansiering
Offentligt finansierad välfärd – en översikt
Budgetpolitiska mål
Den historiska utvecklingen
Det framtida utrymmet för offentlig välfärd

8 Skatter
Dagens skatter i Sverige
Den historiska utvecklingen
Internationella jämförelser
Kan en hög skattekvot behållas – framtida utmaningar
Skatterna i ett lågtillväxtsamhälle

9 Transfereringar
Ekonomiska förutsättningar – översikt
Ålderspensioner
Andra inkomstkopplade transfereringar
Övriga transfereringar till hushåll
Företag och organisationer
Sammanfattning transfereringskostnader

10 Grundtrygghet
Behovsprövning, grundskydd eller inkomstbortfall?
Försäkring eller socialt skyddsnät?
Konsekvenser av grundskydd
Praktisk utformning – olika livssituationer
Kortvariga ersättningar
Långvariga ersättningar
Ålderspensioner
Kan grundtrygghet spara pengar?
Den omöjliga medborgarlönen

11 Offentliga verksamheter
Ekonomiska förutsättningar – översikt
Genomgång av verksamhetsområden
Sammanfattning offentlig konsumtion

12 Välfärd på tre ben
Den grundläggande paradoxen
Överföringsmekanismer
Överföring av tid – frågeställningar
Medborgarinsatser – inventering och exempel
Medborgarinsatser – invändningar och problem
Frivillig överföring av pengar – exempel
Marknadslösningar – diskussion

13 Summering
Tillväxt och miljö
Tillväxt och tid
Tillväxt och gemensam välfärd
Utvecklingen fram till 2030

14 En grön ekonomisk politik
Äta kakan - och ha den kvar
Ett alternativ?
Den smala vägen - en balansgång

Till förordet

Åter till startsidan