Behovsprövning, grundtrygghet eller inkomstkoppling?

Tema - Grundtrygghet

En klassisk fråga i socialförsäkringsdebatten gäller om och i så fall hur trygghetssystemen skall kopplas till tidigare inkomster och andra ekonomiska förutsättningar hos dem som skall ta emot ersättningarna. I figuren visas tre huvudprinciper som debatten har kretsat kring.

Principer för trygghetssystem

 

 

 

 

 

 

 

 

Principen om behovsprövning var den som först utvecklades när samhället började bygga upp egna trygghetssystem. Den behovsprövade ersättningen skulle vara ett komplement till det omhändertagande som familjen stått för sedan urminnes tider. Den bygger på idén att stöd bara skall utgå till dem som absolut behöver det för att inte gå under. Hjälpen har genom historien kompletterats med privat välgörenhet. Dessutom är stödet ofta förenat med en så pass ingående prövning att den i sig avskräcker en del människor från att ansöka om stöd. Exempel på behovsprövat stöd är den gamla fattigvården, de nuvarande socialbidragen samt bostadsbidragen till barnfamiljer och pensionärer.

Nästa steg i utvecklingen var införande av ett skyddsnät på grundskyddsnivå. Den allmänna folkpensionen gav en, visserligen alltför låg, trygghet till alla på ålderns höst. Det allmänna barnbidraget är ett annat exempel på en sådan ersättning lika för alla oberoende av inkomst.

Under efterkrigstiden har en tredje princip, inkomstbortfallsprincipen, allt mer blivit vägledande. Den allmänna tilläggspensionen ATP, sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och sist föräldraförsäkringen har byggts ut efter den principen.

Dagens trygghetssystem ger exempel på alla tre principerna tillämpade i praktiken. Det finns också en mängd variationer i form av olika ersättningsnivåer, garanti- och taknivåer m.m.

Nästa Argument för olika principer

Åter till startsidan