Obligatoriskt eller frivilligt?

Tema - Grundtrygghet

I grunden handlar frågan om försäkringsmässighet eller socialt skyddsnät om en ännu större övergripande fråga. Nämligen om vad som skall vara statens roll gentemot medborgaren. Är det statens uppgift bara att garantera ett grundskydd, att varje medborgare kan överleva på en anständig nivå? Eller är statens uppgift också att garantera att medborgaren i alla lägen kan behålla en uppnådd högre inkomstnivå även om han/hon blir gammal, sjuk eller arbetslös?

De flesta i Sverige omfattar en gemensam grundvärdering: Vi vill inte låta människor gå under om de av olika skäl inte kan försörja sig själva. Det talar för ett obligatoriskt försäkringsskydd upp till en viss nivå som det anständigtvis går att klara sig på, en grundskyddsnivå. Grundtryggheten skall vara en rättighet som också innebär att man är skyldig att efter förmåga bidra till finansieringen av det skydd som den ger.

Men hur är det därutöver? Skall samhället eller arbetsmarknadens parter också obligatoriskt föreskriva att människor måste försäkra en uppnådd levnadsstandard? Det är inte lika självklart.

Skall det vara en statlig uppgift att garantera en levnadsstandard som i många fall är långsiktigt ekologiskt omöjlig för alla i en alltmer överbefolkad värld? Och skall staten använda en betydande del av de knappa resurser den kan få in i skatter och avgifter till att garantera relativt välbeställda personers levnadsstandard? Är det inte viktigare att se till att alla får åtminstone ett rimligt grundskydd? Och att vi kan garantera en grundläggande kvalitet i sjukvård, utbildning, omsorger om barn, äldre och handikappade?

Grundskyddstanken bygger på att människor själva kan och bör få ta ansvar för sitt försäkringsskydd över grundtrygghetsnivån. Människor i olika livssituationer kan vilja prioritera olika. En familj som bundit upp sig för en hög konsumtionsstandard kanske vill säkra den inför eventuella inkomstbortfall. För andra kanske det spelar mindre roll. De vill kunna använda pengarna till annat än försäkringspremier, t.ex. till att skaffa sig en utbildning, bygga hus, spara till ett sabbatsår, amortera på lånen eller bygga upp ett företag.

Nästa Fördelningsmässiga konsekvenser

Åter till startsidan