Kortvariga ersättningar

Tema - Grundtrygghet

Kortvariga ersättningar är aktuella under en begränsad tid av sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet. Under denna tid har människor en nära anknytning till arbetsmarknaden. I allmänhet avser ersättningsbehovet bara en begränsad tid innan personen åter är i arbete. I ett färre antal fall är dock denna tid inledningen till en mer långvarig frånvaro från arbetsmarknaden.

Flera argument talar för att det under en sådan tillfällig frånvaro eller omställning till en mer långvarig frånvaro är klokt att fortfarande ha ett betydande inslag av inkomstkoppling i trygghetssystemen. Ett skäl är att det alltid tar tid för en person att ställa om sin ekonomi efter nya förutsättningar. Därför behövs en omställningsperiod när inkomsterna kan fortsätta att komma i ungefär den takt man är van vid. Det vore också opraktiskt och administrativt dyrbart att dela upp dessa många men kortvariga hjälpbehov på två olika system, ett obligatoriskt grundskydd och ett frivilligt inkomstskydd.

En bättre lösning är sannolikt att ha kvar en rak ersättning på 80 procent av inkomsten mellan golv och tak i försäkringarna. Grundtrygghetsambitionen kommer då främst till uttryck genom att minska spärrarna att ta sig in i systemen, genom högre golvnivåer och förhållandevis låga ersättningstak.

Nästa Långvariga ersättningar

Åter till startsidan