LOGE

Åter startsidan

Nästa tema

Välfärd på tre ben

 

Tema

GRUND-

TRYGGHET

Ingång

Dagens transferer.

Framtida utrymme

Principer för försäkr.

Argument

Försäkring/skyddsnät

Obligatoriskt/frivilligt

Fördelningseffekter

Frivilliga försäkringar

Korta ersättningar

Långa ersättningar

Ålderspension

Spara pengar

Medborgarlön