Frivilliga försäkringar

Tema - Grundtrygghet

Den urholkning av försäkringsskyddet som skett under senare år har lett till att ett utbud av tilläggsförsäkringar redan har börjat dyka upp på marknaden. En ökad inriktning på grundtrygghet kommer att innebära att den tendensen förstärks.

Den vanligaste farhågan med frivilliga försäkringar (och följaktligen också argument för att försäkringarna skall vara obligatoriska) är att de kommer att leda till s.k. selektering. Det betyder att försäkringsbolagen kommer att sätta premierna efter den bedömda risken att varje individ kommer att utnyttja försäkringen. Folk med dålig hälsa och/eller dålig förankring på arbetsmarknaden får betala högre premier för kompletterande sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar.

Farhågorna för selektering kan betraktas och bemötas på två sätt. För det första är det viktigt att komma ihåg att risken för selektering inte gäller grundskyddet, som skall ge alla en garanterad nivå för ett anständigt liv. Det kan därför aldrig bli tal om att människor med dålig hälsa eller förankring på arbetsmarknaden inte skulle få ut sin grundtrygghet. Risken för selektering avser kostnaderna för att försäkra den levnadsstandard som ligger över grundtryggheten, ”guldkanten” i tillvaron. Med synsättet att detta inte är en statlig angelägenhet är ett alternativ att staten helt frånsäger sig ansvaret för hur den marknaden utvecklar sig.

Ett annat, och förmodligen bättre alternativ, är att staten ändå ser vad den kan göra för att om möjligt stimulera eller reglera fram en marknad där inslagen av selektering är så få som möjligt. Ett sätt skulle kunna vara lagstiftning som förbjuder viss typ av selektering eller inför en riskutjämning på den privata försäkringsmarknaden. En sådan riskutjämning finns i många andra länder, till exempel i tyska sjukvårdsförsäkringar, där de infördes under Kohls regering. En annan tänkbar möjlighet kunde vara att staten erbjöd en frivillig tilläggsförsäkring som innehöll en subvention till dem som har större risker än genomsnittet.

Hur stort behovet blir av tilläggsförsäkringar och hur stor den eventuella olägenheten kan bli om det inte går att hindra att dessa blir mer eller mindre selekterade, beror också på hur grundtrygghetssystemen i praktiken kommer att utformas.

Nästa Kortvariga ersättningar

Åter till startsidan