Försäkring eller socialt skyddsnät?

Tema - Grundtrygghet

Skall socialförsäkringarna i första hand vara försäkringar eller socialt skyddsnät?

På statsbudgetens inkomstsida finns ett antal arbetsgivaravgifter med namn som ”sjukförsäkringsavgift”, ”föräldraförsäkringsavgift”, ”ålderspensionsavgift” och ”arbetsmarknadsavgift”. Men den enda av dessa som verkligen är en avgift i ordets verkliga betydelse är ålderspensionsavgiften. Denna är nämligen öronmärkt genom att pengarna levereras in till pensionssystemet som är helt fristående från statsbudgeten. De pengarna kan därför aldrig komma att bekosta något annat än just pensioner.

De övriga ”avgifterna” är i realiteten till stor del lika mycket skatter som alla andra skatter. Pengarna levereras in till statskassan utan öronmärkning och kan i princip användas till vad som helst. Det har också varit en av de uttalade poängerna med statens nya budgetsystem att det inte skall finnas någon öronmärkning av statens inkomster.

De totala arbetsgivaravgifterna är cirka 33 procent av lönen. Av dessa anses hela 24 procentenheter inte ge någon direkt koppling till möjliga förmåner för den enskilde. Inkomster som inte kvalificerar till ersättningar från trygghetssystemen, t.ex. från passiv näringsverksamhet och från pensionärer, belastas då ändå med denna skatteandel i form av en s.k. särskild löneskatt.

I debatten finns det flera som efterlyser att socialförsäkringarna skall bli mer ”försäkringsmässiga”. Det innebär definitionsmässigt att man vill minska de solidariska och fördelningspolitiska inslag som idag finns i systemen, såsom garantinivåer (golv) som och högsta ersättningsnivåer (tak) i systemen.

De som går längst i sin plädering för försäkringsmässighet brukar hävda att socialförsäkringarna inte alls skall innehålla några fördelningspolitiska inslag. Fördelningspolitik får bedrivas på annat sätt, genom skatter och inkomstprövade bidrag till de sämst ställda som inte uppnår godtagbara nivåer i försäkringssystemen.

Som kontrast till ropen på ökad försäkringsmässighet anser de som pläderar för grundtrygghetssystem att socialförsäkringarna i första hand skall vara ett socialt skyddsnät för den enskilde som bekostas med allmänna skattemedel. Man kan säga att det också är ett rop på renodling från dagens inte helt klara situation men åt rakt motsatt håll som dem som kräver ökad försäkringsmässighet.

Nästa Obligatoriskt eller frivilligt?

Åter till startsidan