Dagens transfereringar – översikt

Tema - Grundtrygghet

Transferering betyder överföring. De är ett samlingsnamn på de offentliga utgifter som består av utbetalning av kontanta medel direkt till hushåll, företag, organisationer, m.fl. Kostnaderna för offentliga transfereringar beräknas 2001 uppgå till omkring 22 procent av BNP. I tabellen visas en översikt över kostnaderna för dagens offentliga transfereringar, från såväl staten som pensionssystemet och kommunerna. Transfereringar mellan dessa har eliminerats.

Offentliga transfereringar 2001 (budget)

Mottagare

Miljarder kronor

Hushåll – ålderspensioner

154

Hushåll – socialförsäkringar enligt inkomstbortfallsprincipen

145

Hushåll - övriga

137

Företag

18

Organisationer

7

Internationella

28

Totalt

489

Den absoluta huvuddelen av transfereringarna, ca 87 procent, går till hushållen. Återstoden fördelar sig på internationella ändamål, företag och organisationer.

Nästa Framtida utrymme för transfereringar

Åter till startsidan