Ålderspension

Tema - Grundtrygghet

Ålderspensionen skiljer sig från långvarig frånvaro på grund av sjukdom eller arbetslöshet på så sätt att riskmomentet saknas. Alla vet ju att de en dag blir gamla och har gott om tid att planera för den dagen. Om staten tillhandahåller en pension på grundtrygghetsnivå, är det fullt möjligt för den som vill att med kompletterande försäkringar bygga upp ett skydd för den högre standard han eller hon kan ha uppnått under yrkeslivet.

Det nya pensionssystemet beskrivs ofta som ett rent inkomstkopplat system där pensionen ”krona för krona” bestäms av vad man tjänat in under yrkeslivet och där det som komplement finns en garantipension som ett yttersta skydd för dem som av någon anledning inte fått ihop en tillräckligt stor inkomstpension. Men så är det knappast. Om man ser till de samlade effekterna av alla statliga trygghetssystem för de äldre kan dessa närmast beskrivas som ett grundtrygghetssystem med en kompletterande, men mycket svag, inkomstkoppling.

Nytt pensionssystem. Totala förmåner före och efter skatt
Ensamstående pensionär. Bostadskostnad 3.500 kr/mån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad en person faktiskt får ut i olika pensionsförmåner efter skatt illustreras av den tjocka heldragna linjen. En person med förhållanden som i exemplet och som aldrig tjänat ihop till någon inkomstpension får efter skatt ut ca 95 000 kronor per år. Den som tjänat in full pension med maximal inkomst får ut ca 115 000 kronor. Skillnaden mellan att ha tjänat in maximal pension och ingen alls är alltså i praktiken bara cirka 20.000 kronor om året! Det är ett väldigt komplicerat pensionssystem för så litet skillnad. Några ”raka rör” är det definitivt inte tal om.

Det kanske inte förefaller särskilt realistiskt att idag, just när det nya pensionssystemet håller på att introduceras stött på en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag, börja tala om alternativ till detta system. Ändå bör nämnas att sådana har funnits. När beslutet togs i riksdagen motionerade miljöpartiet för en grundpension lika för alla med en i princip liknande konstruktion som den vi på föregående sida redogjort för som alternativ till förtidspensionen, dvs. ett fast belopp lika för alla. Nivåerna i grundpensionen vid ålderdom skulle vara något lägre men annars i stort sett med likadan utformning som vid långvarig ohälsa och arbetslöshet.

På lång sikt skulle ändå det nya pensionssystemet kunna renodlas ännu mer åt grundtrygghetshållet genom att taket i systemet inte räknas upp med inkomstutvecklingen utan endast med prisutvecklingen.

Nästa Kan grundtrygghet spara pengar

Åter till startsidan