Skatter

Den generella välfärden i alla utvecklade länder bygger, i större eller mindre utsträckning på beskattning av medborgarna. I Sverige, som ligger i topp i ”skatteligan”, tar stat och kommuner in strax över hälften av bruttonationalprodukten i skatter. För att i framtiden upprätthålla den svenska välfärdsmodellen har möjligheten att i framtiden upprätthålla dagens breda skattebaser och relativt höga skattesatser en avgörande betydelse. Skattesystemet ställs idag inför stora utmaningar. En sådan utmaning är hotet om en ökad internationell skattekonkurrens, som kan leda till att olika skattebaser förflyttar sig utomlands om skatterna upplevs som för höga i Sverige. En annan utmaning kommer inifrån själva systemet. Att skatterna upplevs så höga att de leder till skatteundandragande genom minskad arbetsvilja, skatteflykt, svartarbete, hembränning, etc.

I det här temat visas bland annat hur skatteinkomsterna fördelar sig på olika skatteslag, den historiska utvecklingen och en kort jämförelse med andra länder. Utmaningar mot skattesystemet diskuteras. Temat avslutas med en genomgång av hur lågtillväxt genom en kraftig arbetstidsförkortning skulle påverka skattebaserna och därmed skatteinkomsterna.

Nästa Dagens skatter i Sverige

Åter till startsidan