Utmaningar mot skattesystemet

Moms och punktskatter

Tema - Skatter

Den ökande elektroniska handeln orsakar stora problem när det gäller mervärdesskatten. Mervärdesskatten tas idag ut i det land där köparen av en vara befinner sig. Skattskyldig i det sista ledet är oftast den detaljist där köparen inhandlar varan. Om man går förbi både detaljistledet och flera andra mellanled uppkommer stora problem vem som skall betala mervärdesskatten för varan och hur man överhuvudtaget skall kunna kontrollera att det skett en transaktion. I USA där e-handeln kommit längst är detta redan ett stort problem vid e-handel mellan de olika delstaterna. Speciellt svår att kontrollera är sådan handel där också själva varan levereras på nätet, till exempel litteratur, musik och videogram.

Flera viktiga punktskatter är idag utsatta för en omfattande skattekonkurrens. Konkurrensen har bland annat tvingat fram undantag från energiskatterna för bland annat energiintensiv industri och för delar av transportbranschen.

Ett annat exempel är skatterna på tobak och alkohol. Såväl tobaksskatten som skatten på öl har sänkts nyligen. Det finns också i ett starkt tryck från EU-kommissionen att sänka skatten på vin till samma nivå som för öl för att inte Sverige skall gynna inhemska producenter. Pressen på alkoholskatterna kommer från tre håll: från gränspassagerare som lagligt får föra in allt större kvantiteter i Sverige, från smuggling av framför allt sprit och från olaglig tillverkning i landet i både stor och liten skala.

Många anser att en sund princip borde vara att varor som riskerar att ha skadliga effekter, som t.ex. sprit, borde få bära de kostnader som de orsakar samhället. Det har gjorts samhällsekonomiska kalkyler som visar att en flaska sprit då egentligen borde kosta 500 kronor. Samtidigt kostar den kanske bara en femma att tillverka. Man inser lätt att det i sådana fall är omöjligt att upprätthålla en sund beskattningsprincip

Nästa Vad kan göras?

Åter till startsidan