Internationella jämförelser

Tema - Skatter

Skatternas andel av BNP, den så kallade skattekvoten, varierar kraftigt mellan olika länder. Skattekvoten är ett mått som inte är helt jämförbart mellan olika länder. Det som framför allt skiljer är om transfereringar som olika socialförsäkringar är beskattade eller inte. Sverige och vissa andra länder, där transfereringarna beskattas, kommer att redovisa en större, ”uppblåst”, skattekvot än länder där transfereringarna utbetalas netto. En annan skillnad med samma effekt är att vissa skattefinansierade bidrag i Sverige, t.ex. barnbidrag, i några andra länder motsvaras av avdrag på skatten.

I tabellen visas en uppställning över skattekvoten i olika länder. Länderna har grupperats i grupper över hur mycket transfereringarna påverkar skattekvoten.

Skattekvot 1998 samt skattepliktiga transfereringars inverkan på skattekvoten

Ländergrupper efter transfereringars inverkan på skattekvoten i procentenheter

Redovisad skattekvot

5,0 – 6,0 procentenheter

 

Sverige

52,0

Danmark

49,8

Nederländerna

41,0

0,5 – 3,0 procentenheter

 

Belgien

45,9

Norge

43,6

Italien

42,7

Tyskland

37,0

0,0 – 0,5 procentenheter

 

Storbritannien

37,2

Irland

32,2

Uppgift saknas

 

Finland

46,2

Frankrike

45,2

Österrike

44,4

Luxemburg

41,5

Schweiz

35,1

Spanien

34,2

Portugal

34,2

Grekland

33,7

Sverige ligger i toppen av den internationella ”skatteligan” vare sig vi mäter som okorrigerad eller korrigerad skattekvot. Skillnaderna mellan Sverige och andra viktiga länder är dock mindre om man mäter den korrigerade kvoten.

Nästa Utmaningar mot skattesystemet

Åter till startsidan