Utmaningar mot skattesystemet

Företags- och kapitalbeskattning

Tema - Skatter

Allt fler länder konkurrerar med varandra genom att sänka inkomstskatterna för företag, de s.k. bolagsskatterna. De förbättrade kommunikationerna och den elektroniska handeln har ökat möjligheterna för företagen att bestämma var de vill betala skatt. Speciellt svåra att kontrollera är koncerner som bedriver verksamhet i många länder. De kan lätt genom att manipulera prissättningen på interna leveranser av varor och halvfabrikat bestämma i vilket land de vill redovisa vinst och betala skatt.

Kapital är nog den allra mest lättrörliga skattebasen. Även om kapitalinkomsterna idag ska beskattas i hemlandet blir det allt lättare att undgå beskattning genom att investera kapitalet utomlands. De som tjänar pengar på kapital i Sverige idag ska betala 30 % skatt på avkastningen oavsett om det rör sig om bankränta, aktieutdelningar eller reavinst. Kontrollen på sådana kapitalinkomster är god i Sverige idag, tack vare bankernas redovisningsskyldighet. För den som placerar sitt kapital i utlandet har Sverige samarbete om rapportering med vissa länder, men i övrigt får man till stor del lita på den skattskyldiges goda vilja att rapportera sina utlandsinkomster.

Samma problem gäller i princip för förmögenhetsskatten, som är lätt att kringgå genom att placera kapitalet utomlands. Förmögenhetsskatten är ett instruktivt exempel på en skattebas som har eroderat kraftigt. För ett antal år sedan var skattebasen större och omfattade även arbetande kapital i egenföretag. Skatteunderlaget har successivt minskat genom att man tvingats införa undantag för i tur och ordning arbetande kapital i egenföretag, innehav av onoterade aktier, O- och OTC-aktier och slutligen vissa huvudägare i större bolag. Så nu är det många pensionärer med en högt taxerad villa som betalar förmögenhetsskatt medan många miljardärer slipper. Knappast rättvist, men ett varnande exempel på hur sköra flera av våra skattebaser som bär upp välfärden är.

Nästa Moms och punktskatter

Åter till startsidan