Välfärdens finansiering

Möjligheten att klara den offentliga välfärden är en nyckelfråga i ett samhälle med kortare arbetstider och en lägre ekonomisk tillväxt. Man kan till och med säga att det är den viktigaste frågan att diskutera och hitta nya lösningar för dem som vill ha ett sådant lugnare samhälle. Det beror på att med kortare arbetstider och lägre tillväxt i den formella ekonomin kommer skattebaserna som finansierar den offentliga välfärden också att minska. Då måste man hitta nya kompletterande lösningar för att klara en god gemensam välfärd i framtiden. Flera av de kommande temana kommer att ägnas dessa frågor.

Det här temat är en introduktion som visar hur den offentliga välfärden idag är finansierad, ger en översikt över de budgetpolitiska målen och de grundläggande ekonomiska samband som gör att offentlig välfärd alltid tenderar att komma i ”strykklass” i förhållande till utrymmet för privat konsumtion.

Nästa Offentlig finansiering – översikt

Åter till startsidan