Offentliga transfereringar

Tema - välfärdens finansiering

Huvuddelen av de offentliga transfereringarna går till hushållen och följer den så kallade inkomstbortfallsprincipen. Det betyder att den ersättning man får är beroende av storleken på den arbetsinkomst man gick miste om när man blev beroende av ersättningen. De viktigaste systemen som följer den här principen är pensionerna, sjuk-, arbetslöshets- och föräldraförsäkringarna. Om reallönerna stiger i samhället till följd av förbättrad produktivitet, kommer även ersättningarna i dessa försäkringssystem att stiga i ungefär samma takt. Det betyder att kostnaderna för systemen ökar automatiskt i ungefär samma takt som inkomsterna till systemen. Inkomsterna bygger till stor del på så kallade arbetsgivar- och egenavgifter, som egentligen är skatter. Dessa ökar, liksom systemens utgifter, också i ungefär samma takt som reallönerna förbättras.

Slutsatsen blir alltså att en ekonomisk tillväxt, som i huvudsak bygger på förbättrad produktivitet i näringslivet, inte ger något egentligt utrymme för att förbättra transfereringssystemen, till exempel att höja ersättningsnivåerna i procent, förlänga föräldraförsäkringen, ta bort karensdagar, etc.

Nästa Offentliga verksamheter - räkneexempel

Åter till startsidan