Framtida utrymme för offentlig välfärd

Tema - välfärdens finansiering

Det är en vanlig missuppfattning i den politiska debatten att en fortsatt ekonomisk tillväxt kommer att leda till goda möjligheter att finansiera en ständigt växande offentlig välfärd. Men så är tyvärr inte fallet. En tydlig fingervisning om detta fick vi i temat ”Lågtillväxt” av långtidsutredningens och konjunkturinstitutets kalkyler från 2000 till 2015. Medan hushållens konsumtion beräknades öka med omkring 45 procent, var utrymmet för att öka den offentliga konsumtionen bara drygt 10 procent. Förutsättningen för denna utveckling var att BNP ökar med ca 30 procent under den här tiden.

Vad siffrorna visar är alltså att, vid oförändrad skattekvot och offentligt sparmål, hushållens konsumtion ökar snabbare än BNP medan den offentliga konsumtionen ökar väsentligt långsammare. Orsaken till detta är skillnaden i produktivitetsutveckling i de ”produkter” respektive sektor främst konsumerar. Den offentliga konsumtionen består till stor del av personliga tjänster, där själva tjänstens idé är att tillhandahålla tid från en person till en annan. En sådan tjänst är mycket svår att rationalisera utan att den förlorar en del av sin mening.

Trots att alltså produktiviteten i stora delar av det offentliga tjänsteutbudet ökar mycket sakta eller inte alls, vill ändå de som arbetar där ha samma löneökningar som de privat anställda. Det gör att större delen av de ökade skatteintäkterna till följd av ökad produktivitet i näringslivet äts upp av ökade lönekostnader och mycket litet blir kvar till ett förbättrat tjänsteutbud.

Detta är det så kallade tjänstedilemmat. I dagens utvecklade industrisamhällen, där kraven på rent materiella nyttigheter är väl tillgodosett för de flesta, föreställer man sig att det människor främst är intresserade av i en växande ekonomi skulle vara att förbättra kvaliteten inom de ”mjuka” områden som den offentliga välfärden tillhandahåller: vård, skola, omsorg, rättssäkerhet, miljö, etc. Men konstigt nog är det inte detta de får. De får i stället fler ”prylar” och privata tjänster av olika slag medan den offentliga välfärden fortsätter att knacka sig fram på sparlåga. Vi skall nu belysa detta ytterligare för den offentliga välfärdens två huvuddelar.

Nästa Offentliga transfereringar

Åter till startsidan