Effekt på arbetsutbud

Summering arbetsutbud

Tema - Kortare arbetstid

Totalt sett förändras arbetsutbudet, mätt i arbetade timmar, enligt tabellen, baserat på räkneexemplen från föregående sidor.

Förändring av arbetade timmar vid arbetstidsförkortning till 30 tim/vecka
Förändring i procent jämfört med nuvarande arbetstider

Sänkning av normalarbetstiden till 30 tim/v

-20,5

Sjukligheten minskar 15%

+2,0

Pensionsåldern höjs 1 år

+2,0

Halv arbetstidssänkning för studerande

-2,0

Förändring netto

-18,5

Med dessa antaganden skulle alltså antalet arbetade timmar minska med 18,5 procent vid en arbetstidsförkortning till 30 timmar i veckan.

Nästa Hur påverkas produktiviteten?

Åter till startsidan