Effekt på arbetsutbud

Vad gör de ej sysselsatta?

Tema - Kortare arbetstid

Den tänkbara ”arbetskraftsreserv” som finns framgår av tabellen.

Befolkningen i åldern 20-64 år, fördelad efter aktivitetsgrad

 

Tusental

Procent

Befolkning 20-64 år

5199

100,0

Reguljärt sysselsatta

4013

77,2

D:o exkl sjukfrånvarande < 1 år

3822

73,5

 

 

 

Arbetslösa:

 

 

Registrerat öppet arbetslösa

192

3,7

Övriga arbetssökande

57

1,1

Arbetsmarknadspolitiska program

88

1,7

Studerande:

 

 

Högskola o universitet

158

3,0

Grund-, gymn.-, folkhögskola, komvux

78

1,5

Sjuka:

 

 

Sjuka som inte har arbete

322

6,2

Sjukfrånvarande

191

3,7

Pensionerade:

 

 

Avtalspension, förtidspens. andra skäl

95

1,8

Övriga:

 

 

Värnpliktiga

5

0,1

Arbete utomlands

26

0,5

Vistelse utomlands

16

0,3

Hemarbetande

57

1,1

Lediga

36

0,7

Övriga

52

1,0

Totalt var 2000 77,2 procent av befolkningen 20-64 år reguljärt sysselsatta. Det kan jämföras med regeringens sysselsättningsmål att 2004 skall 80 procent i denna åldersgrupp vara sysselsatt.

De ”reserver” som finns för att uppnå sysselsättningsmålet finns bland grupperna arbetslösa, studerande, sjuka, pensionerade och övriga i tabellen. Det är också bland de grupperna som det eventuellt kan finnas reserver som kan kompensera någon del av arbetstidsbortfallet vid en framtida arbetstidsförkortning. På följande sidor diskuteras hur de fyra första bland dessa grupper kan påverkas av en arbetstidsförkortning.

Nästa Arbetslösa

Åter till startsidan