Hur påverkas BNP och tillväxttakt?

Tema - Kortare arbetstid

Med hjälp av ovanstående antaganden kan vi nu göra en enkel överslagsberäkning över hur BNP och tillväxt påverkas fram till 2015 av en arbetstidsförkortning till 30 timmar per vecka.

BNP och tillväxttakt till 2015

rad

 

Index 2000=100

Årlig proc. Förändring

 

Vid oförändrad arbetstid:

 

 

1

Sysselsättning/arbetade timmar

100

0

2

Produktivitet hela ekonomin (enl. LU)

131

1,8

3

BNP (r2*r3)

131

1,8

 

 

 

 

 

Ändring vid sänkt arbetstid

 

 

4

Färre arbetade timmar (-18,5% * r 3) enligt tabell 6.4

-24

-1,4

5

Ökad produktivitet (3% * [r3-r4])

3

0,2

 

 

 

 

6

BNP vid sänkt arbetstid (r3+r4+r5)

110

0,6

Om ingen arbetstidsförkortning sker kommer BNP att öka med drygt 30 procent fram till 2015. Eftersom sysselsättningen och antalet arbetade timmar beräknas bli ungefär oförändrade, beror hela ökningen på att produktiviteten beräknas öka med ungefär 1,8 procent per år.

Med en arbetstidsförkortning till 30 tim/vecka 2015 ökar också BNP men bara med 10 procent eller 0,6 procent årligen. Det är ungefär samma resultat som i Konjunkturinstitutets beräkning. Effekterna av förändrat arbetsutbud för grupper som inte arbetar idag och av förändrad produktivitet kompenserar sammanlagt för ungefär en fjärdedel (2 respektive 3 procentenheter) av det sammanlagda arbetstidsbortfallet på drygt 20 procent när arbetstiden förkortas. De återstående tre fjärdedelarna får direkt effekt i form av en lägre takt i den ekonomiska tillväxten.

Nästa Genomförande

Åter till startsidan