LOGE

Åter startsidan

Nästa tema:

Välfärdsfinansiering

Tema

KORTARE

ARBETSTID

Ingång

Individuellt eller alla?

Historisk utveckling

I andra länder

Effekt arbetsutbud:

Arbetade timmar

Ej sysselsatta

Arbetslösa

Studerande

Sjuka

Pensionerade

Summering

Produktivitet

BNP-tillväxt

Genomförande

Lönebildning

Min summering