Arbetstiden i andra länder

Tema - Kortare arbetstid

Det är mycket svårt att göra rättvisande jämförelser mellan arbetstider i olika länder, eftersom arbetstidsdefinitioner och annat skiljer sig avsevärt. De flesta industriländer har idag en lagstadgad arbetstid på 40 timmar i veckan, men några har högre, t.ex. EU-normen på 48 timmar per vecka, som då också omfattar övertid. Storbritannien har ingen lagstadgad arbetstid. I t.ex. Tyskland bestäms arbetstiderna i praktiken helt av kollektivavtal även om man har EU-normen som en högsta gräns.

Den faktiska medelårsarbetstiden för individer i sysselsättning varierar mellan omkring 1400 timmar (Norge och Nederländerna) och närmare 2000 timmar (USA). Sverige ligger litet under mitten med omkring 1600 timmar.

En viss trend mot kortare arbetstider kan skönjas. I Tyskland är det vissa fackförbund och enskilda företag som gått före, t.ex. IG Metall och Volkswagen. I Frankrike är införande av 35-timmarsvecka en huvudfråga för den rödgröna regeringen. Arbetet har kommit en bit på väg och arbetstidsförkortningar inletts inom många avtalsområden. Staten har stöttat på olika sätt, bland annat genom sänkta arbetsgivaravgifter. 

En faktor som kan göra det lättare att förkorta arbetstiderna i Europa än i Sverige är att arbetslösheten i många länder är väsentligt högre och den del av befolkningen som är sysselsatt väsentligt lägre än i Sverige. Det finns med andra ord en större arbetskraftsreserv att ta av för att ersätta en del av arbetstidsbortfallet vid en arbetstidsförkortning.

Nästa Hur påverkas arbetsutbudet?

Åter till startsidan