Varför växer ekonomin?

Tema - Lågtillväxt

Med ekonomisk tillväxt menas enligt Nationalencyklopedin en ökning av ekonomins produktionsförmåga, dvs. en ökning av nationalprodukten. Vanligtvis används begreppet Bruttonationalprodukten (BNP) som mått. Om BNP ökar mellan två år, har ekonomin vuxit. BNP är ett mått som har en del svagheter, i synnerhet om man skall använda det som välfärdsmått, men är ändå det i särklass vanligast använda måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt.

Vilka faktorer är det då som bestämmer BNP:s storlek och också förändringarna i BNP mellan två år? Populärt uttryckt kan man säga att det beror på hur mycket vi arbetar och hur effektivt vi arbetar.

Ett mycket enkelt exempel är att vi vill gräva diken. Ju fler timmar vi arbetar, desto mer dike blir grävt. Och ju fler meter vi gräver per arbetstimme, desto fler meter dike blir också grävda. Förstora upp detta till allt registrerat arbete som pågår i samhället och vi har både BNP och en grundläggande förklaring till hur BNP mäts och hur den kan växa. Två begrepp är alltså centrala: arbetsutbudet mätt i antalet arbetade timmar och arbetsproduktiviteten.

Nästa Arbetsutbud

Åter till startsidan