Lågtillväxtkonsekvenser

Offentlig konsumtion

Tema - Lågtillväxt

Om utvecklingen av hushållens konsumtion ser hoppfull ut för dem som förespråkar arbetstidsförkortningar inger kurvorna för den offentliga konsumtionen betydligt större bekymmer.

Offentlig konsumtion vid olika arbetstider
Index år 2000=100

I stället för att öka med 11 procent vid oförändrad arbetstid ökar den offentliga konsumtionen med bara 3 procent vid 35 timmars normalarbetstid 2015. Och vid 30 timmars normalarbetstid minskar den med 5 procent.

Under samma tid ökar behovet av kommunala tjänster med noll till två procent av demografiska skäl. Den välkomna möjlighet som en bibehållen 40-timmarsvecka skulle ge att förbättra kvaliteten i de offentliga tjänsterna fram till 2015, förbyts därmed i 35-timmarsalternativet till en i stort sett oförändrad kvalitet. Vid en arbetstidsförkortning till 30 timmar per vecka skulle vi riskera att behöva sänka kvaliteten med 5-7 procent!

Detta är givetvis ett problem som måste tas på allvar av dem som värdesätter en bra offentlig välfärd. Man skulle till och med kunna säga att detta inte bara är ett problem, utan det allra viktigaste problemet för den som känner sig attraherad av ett framtida samhälle där en större del av välfärden tas ut som kortare arbetstid i stället för ökad privat konsumtion.

Om en kortare arbetstid skall vara möjlig redan före 2015, och än mer under tiden därefter, krävs nya strategier och visioner för hur vi skall klara den gemensamma välfärden i en sådan situation. Idéer till sådana återkommer i kommande teman.

Nästa Lågtillväxt – Miljö och konkurrenskraft

Åter till startsidan