Arbetsutbud - arbetade timmar

Tema - Lågtillväxt

Med arbetade timmar menas de arbetstimmar som öppet utförs på marknaden mot betalning och vars värde därigenom kommer att registreras i nationalräkenskaperna. För närvarande utförs i Sverige årligen omkring sex och en halv miljard sådana arbetstimmar. Tabellen visar utvecklingen under 1900-talet.

Sysselsatta, medelarbetstid och arbetade timmar 1900-2000

 

1900

1929

1950

1970

1990

2000

Sysselsatta (1000-tal)

2314

3146

3422

3912

4454

4158

Medelarbetstid (tim/år)

2688

2283

1951

1641

1512

1626

Arbetade timmar (miljoner)

6220

7182

6676

6420

6735

6763

Tabellen återger ett stycke svensk ekonomisk nutidshistoria. Det mest frapperande är faktiskt den nedersta raden över det totala antalet arbetade timmar i ekonomin, som legat på i stort sett samma nivå under hela seklet!

Men bakom denna till synes händelselösa fasad döljer sig ett dramatiskt skeende. År 2000 är antalet sysselsatta nästan dubbelt så många som 1900. Men var och en arbetar bara drygt hälften så mycket som de gjorde 1900!

Att antalet sysselsatta nästan fördubblats beror på att den totala befolkningen i arbetsför ålder stigit kraftigt och att en större andel av denna befolkning nu är i arbete, främst kvinnor.

Den minskade medelarbetstiden har flera orsaker: kortare daglig arbetstid, inget jobb på lördagar, införandet av semesterledighet och andra ledigheter för föräldraskap och fackligt arbete, större andel deltidsarbetande, m.m.

Tabellen ger ett delsvar på frågan om orsaken till ekonomins tillväxt under 1900-talet. Orsaken är i varje fall inte att vi arbetar mer! Eftersom antalet arbetade timmar i hela ekonomin har varit i stort sett konstant under hela 1900-talet, så måste orsaken till den väldiga ekonomiska utveckling som skett de senaste hundra åren sökas någon annanstans, närmare bestämt i utvecklingen av produktiviteten.

Nästa Produktivitet

Åter till startsidan