Begränsa undantagen

Tema - Grön skatteväxling

För att bli samhällsekonomiskt effektiv måste ett antal stora undantag i dagens energibeskattning tas bort eller begränsas.

Undantagen för tillverkningsindustrin bör begränsas till att bara avse de mest energiintensiva företagen inom t.ex. massa och papper, stål och kemisk industri. Undantagen måste vara kvar så länge våra viktigaste konkurrentländer har lägre skattesatser. Däremot bör undantagen för alla övrig industri (verkstadsindustrin, etc) tas bort. De behöver inga undantag då höjda energiskatter för denna industri går ungefär jämnt ut med de sänkta arbetsgivaravgifterna i en skatteväxling.

Produktionen av el med fossila bränslen är idag delvis skattebefriad för att kunna konkurrera med importerad kolkraft från bland annat Danmark. Även den skattebefrielsen bör tas bort. De kraftvärmeverk som fortfarande eldas med kol eller olja kan i stället bli konkurrenskraftiga med biobränslen med stöd av de nya gröna certifikat som introduceras från 2003.

Trafikskatten på dieselolja är idag lägre än för bensin. Det finns inga miljöskäl för detta, då dieselolja är minst lika nedsmutsande som bensin. Tunga lastbilar som går på dieselolja sliter dessutom hårt på vägarna. Därför bör skatten på dieselolja successivt höjas till samma nivå som bensin. Det är möjligt utan en omfattande gränshandel då också viktiga grannländer som Tyskland och Danmark planerar höjda dieselskatter.

Nästa Exempel Energipriser

Åter till startsidan