LOGE

Åter startsidan

Nästa tema:

Lågtillväxt

Tema

GRÖN SKAT-

TEVÄXLING

Ingång

Historik

Mål

Enhetlig energiskatt

Begränsa undantag

Räkneexempel:

Energipriser

Energiförbrukning

Sänkt skatt arbete

Invändningar o svar:

Samhällsekonomi

Inkomster

Konkurrens

Fördelning/regionalt