Grön skatteväxling

Med ”skatteväxling” menas vanligen att skatterna höjs på naturresurser och miljöutsläpp och att inkomsterna av detta används till att sänka andra skatter, främst på arbete. Ibland talar man också om ”grön skatteväxling” eller ”miljörelatering av skattesystemet” för att skilja den från andra typer av skatte- och avgiftsväxlingar till exempel i samband med det nya pensionssystemet. I det här temat kommer begreppen att användas omväxlande.

Grön skatteväxling kan ses som ett av de många verktyg för en bättre miljöpolitik som togs upp i föregående tema. Men den kan också diskuteras i ett vidare sammanhang, som en del av en diskussion om hur skattesystemet i stort bör vara utformat. Skatteväxling, som är en mycket viktig del i en grön ekonomisk politik, har blivit ett högaktuellt och hett debattämne de senaste åren genom den gröna skatteväxling som har inletts som en del av budgetsamarbetet mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet.

I det här temat redovisas en historisk bakgrund, målen för skatteväxling och förslag till grundläggande principer för energibeskattning. Sedan följer ett räkneexempel som visar vilka konsekvenser en  skatteväxling på 30 miljarder kronor under åren 2001-2010 skulle kunna få.  Slutligen redovisas ett antal invändningar som brukar resas mot den gröna skatteväxlingen och mina svar på dessa.

Nästa Historik

Åter till startsidan