Miljöpolitikens verktyg

Marknadsekonomin är inte perfekt. En viktig brist är en följd av att miljön, inklusive många naturresurser, inte har någon enskild ägare. Det alla äger, äger ingen. Det finns oftast inget egenintresse att låta bli att smutsa ner i naturen eller förbruka knappa naturresurser, t.ex. fisk. Tvärtom finns det ofta ett egenintresse att använda miljön som gratis sopstation eller att ta i anspråk knappa naturresurser innan någon annan gör det.

För att främja en ekologisk omställning behövs olika slags politiska styrmedel eller verktyg som korrigerar bristerna i marknadsekonomin. Miljöpolitikens verktyg brukar ofta indelas i tre huvudgrupper: information, lagar och regler samt ekonomiska styrmedel. De olika slagen av verktyg är bra i olika situationer och kan ofta komplettera varandra.

I det här temat beskrivs några viktiga verktyg. Jag avslutar med en summering av styrmedlens för- och nackdelar. Den gröna skatteväxlingen, ett av de viktigaste verktygen, beskrivs i ett separat tema.

Nästa Information

Åter till startsidan