Miljömärkning och certifiering

Tema - Miljöpolitikens verktyg

Miljömärkning kompletterar miljöledningssystemen på den punkt där de är som svagast. Miljömärkningen tar ju fasta på produkten, snarare än på miljöarbetet i företaget. Medan det för miljöarbetet är lämpligt att producenterna sätter sina egna mål, måste kraven på produkterna vara absoluta och sättas av externa organisationer som står oberoende i förhållande till producenterna. På så sätt kan olika företag objektivt jämföras mot varandra utifrån mätbara kriterier.

Miljömärkningen ställer liksom miljöledningssystemen krav på kontinuerliga förbättringar, åtminstone om man vill behålla sitt miljömärke. Miljömärkningssystemen är nämligen ständigt i utveckling och sätter sina krav efter vad som är den bästa möjliga produkten i den aktuella kategorin.

Flera olika miljömärkningssystem har växt fram under senare år och fått stort genomslag, åtminstone för vissa varugrupper. Några kända miljömärkningar är Svanen (Nordiska rådet), Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen) och KRAV för ekologiskt framställd mat.

Även om miljömärkning är ett bra sätt att peka ut och få människor att köpa miljöbra varor, så finns det vissa problem med dagens miljömärkning. Den ställer förhållandevis stora krav på konsumenterna att informera sig och hålla reda på vad de olika märkningarna betyder.

Ett annat problem är osäkerheten vad märkningen står för. Här kan nämnas debatten om klorblekning av papper, som återigen accepteras i åtminstone ett miljömärkningssystem. Genom att miljömärkningen och därmed den kontrollerande organisationen finansieras genom avgifter från tillverkarna, kan lätt misstanken uppstå att man ”ser mellan fingrarna” för att kunna ansluta tillräckligt många och därmed finansiera sin egen verksamhet.

Certifieringssystem, branschstandarder och typgodkännanden har också betytt mycket för att förbättra många varors miljöegenskaper. Dessa regler som i huvudsak hanteras av experter är ofta bindande och kopplade till EU-direktiv.

Nästa Gröna räkenskaper

Åter till startsidan