Välfärd på tre ben

Vi ser framför oss ett samhälle som blir allt rikare när det gäller våra privata konsumtionsmöjligheter. Vi kommer att översvämmas – ännu mer än idag – av olika slags prylar och av gamla och nyuppfunna privata tjänster. Samtidigt kommer de tjänster som idag i huvudsak omfattas av den offentliga sektorn att gå på sparlåga. En blygsam ökning är möjlig om vi fortsätter att jobba på i nuvarande utsträckning. Men om vi väljer att ta ut en del av den ökade välfärden som mer fri tid riskerar utrymmet för offentliga verksamheter till och med att minska.

Detta är den grundläggande paradox – som i grunden beror på olika möjligheter att rationalisera de produkter och tjänster som dominerar privat respektive offentlig sektor – som är grunden för diskussionen i det här temat. Finns det någon möjlighet att hitta nya överföringsmekanismer mellan privat och offentligt – fler ben för välfärden att stå på än bara skattefinansierade professionella tjänster?

Vi ger först en kort sammanfattande översikt över offentliga verksamheter och en framskrivning av kostnader och ekonomiskt  utrymme fram till 2015. Därefter följer en idédiskussion om andra sätt att organisera och finansiera gemensam välfärd.

Nästa Dagens offentliga verksamheter

Åter till startsidan