Vad händer sen?

Sista sidan!

Som jag beskrivit på sidan ”Den här webbplatsen” (nås från startsidan) är den genomgång du har kunnat läsa av ett antal gröna teman och ämnen ett smakprov från min bok ”Växa varsamt – Nya vägar till ett hållbart samhälle” som utkom i mars 2002. I boken finns betydligt mer att läsa i form av fördjupade analyser och resonemang om många av ämnena, liksom om frågor som jag av utrymmesskäl inte alls kunnat ta upp här. Det finns också två avslutande kapitel som summerar budskapet i boken och ger förslag till en grön ekonomisk politik som kanske skulle kunna vara en lämplig avvägning av de målkonflikter som diskuterats i boken. I summeringen ingår också ett spännande och för många kanske överraskande resonemang om begreppet Konsumtionstid som en knapp ekonomisk resurs och vilka slutsatser det leder till när man diskuterar nyttan av en fortsatt ekonomisk tillväxt.

Om du är intresserad av att ta del av hela innehållet i boken, kan du beställa Växa varsamt  i alla välsorterade bokhandlar. Ca-pris 250-260 kronor. Den kan också beställas direkt från förlagets distributionscentral för 190 kronor plus frakt (ca 25 kronor). Vid köp av minst fem exemplar är priset 170 kronor plus frakt. Skicka ett mail till info@hohforlag.se. Ange bokens titel, antal ex, ditt namn och fullständig postadress.

Tack för ditt intresse att besöka den här webbplatsen!

Lennart Olsen

 

Åter till startsidan