Grundläggande paradox

Tema - Välfärd på tre ben

Vår genomgång så här långt har uppmärksammat en stor paradox där möjligheten att upprätthålla vår gemensamma välfärd intar den centrala rollen. Paradoxen kan illustreras med diagram över den privata och offentliga konsumtionens utveckling, ett för alternativet oförändrad arbetstid, ett för 30 timmars arbetstid 2015. BNP:s utveckling visas som jämförelse.

Hushållens och offentlig konsumtion vid oförändrad arbetstid
Index, 2000=100

 

Hushållens och offentlig konsumtion vid 30 timmars arbetstid
Index, 2000=100

 

Det vi ser framför oss är ett samhälle som blir allt rikare när det gäller våra privata konsumtionsmöjligheter. Vi kommer att översvämmas – ännu mer än idag – av olika slags prylar och av gamla och nyuppfunna privata tjänster. Samtidigt kommer de tjänster som idag i huvudsak omfattas av den offentliga sektorn att gå på sparlåga. Om vi väljer att ta ut en del av den ökade välfärden som mer fri tid riskerar utrymmet för offentliga verksamheter till och med att minska.

Den drastiska skillnaden i möjligheterna att öka privat respektive offentlig konsumtion kommer säkerligen, även vid en oförändrad arbetstid, att orsaka svåra spänningar och konflikter i framtiden. Orsaken till detta är att skillnaderna knappast överensstämmer med människors värderingar av hur dessa tjänster borde utvecklas. I ett allt rikare samhälle är det tvärtom mycket troligt att det är just tjänster som vård, skola, omsorg och rättssäkerhet som människor kommer att sätta allra störst värde på. De kommer då att börja söka efter möjligheter att föra över en del av det starkt ökade utrymmet för privat konsumtion till den typ av tjänster och välfärd som den offentliga sektorn idag svarar för.

Nästa Överföringsmekanismer

Åter till startsidan