Fångarnas dilemma - och lösningen?

Tema - Välfärd på tre ben

Sammanfattningsvis kan sägas att vi under de senaste decennierna har vant oss vid att nästan all välfärdsdiskussion handlar om offentligt finansierade professionella tjänster, vare sig dessa sedan utförs i offentlig eller privat regi. Men vägarna att i framtiden utveckla välfärden bara på detta sätt är mycket starkt begränsade. Om vi bara skall lita till denna väg, innebär det i praktiken också andra viktiga vägval. Att i framtiden ta ut en större eller till och med mindre del av produktivitetsökningen i näringslivet som kortare arbetstid i stället för högre lön blir nästan omöjligt. För att få ut den gnutta av offentlig välfärdsökning som visas av diagrammen på en tidigare sida måste vi fortsätta att arbeta i minst samma omfattning som idag. ”På köpet” får vi en privat konsumtionsökning som är fyra gånger så snabb som den offentliga, vare sig vi vill det eller inte. Vill vi byta ut en del av denna konsumtionsökning mot en kortare arbetstid går det inte, för då kan inte den offentliga välfärden finansieras. Det känns som en scen hämtad ur ”fångarnas dilemma” eller ”grottekvarnen”.

Lösningen på ”fångarnas dilemma” kanske måste vara att den gemensamma välfärden i framtiden inte bara vilar på ett ben utan på alla de tre tidigare nämnda? Därmed skapas möjligheter för en mer balanserad utveckling där gemensam välfärd, privata konsumtionsmöjligheter och kortare arbetstid kan utvecklas i andra proportioner, som säkert mer överensstämmer med såväl människors grundläggande värderingar som miljöns krav.

Att välfärden måste vila på flera ben behöver inte innebära ett förkastande av de grundläggande tankegångarna bakom det senaste halvseklets utveckling mot en i huvudsak skattefinansierad professionell välfärdsmodell. Denna innehåller många positiva element, det kanske allra främsta att alla människor oavsett plånbokens tjocklek fått tillgång till en grundläggande välfärd av bra kvalitet. Dessa positiva element skall inte förkastas, däremot behöver de kompletteras med de andra två benen.

Nästa Medborgarinsatser – uppstrukturering

Åter till startsidan